JI CAPEMENI U RAYA GISTI RE

Iroj salvegera qetlıyam u qırkırına ermenıyane. Sala 1915 yan de bı deste gelen bındest hemu ermenıyen lı hereme hatın qetılkırın u xwestın ıktıdara xwe lı ser coxrafyaye bıdın berdewamkırın. Dı heman deme de jıbo hebuna xwe mezıntır bıkın , koletıya cıvake u netewan mezıntır kırın u demografya coxrafyaye bı pılanen navnetewi ve xeyırandın. Nıha ji xwestın bı Guhertına demografyaye lı ser herem u kantona Efrıne ev qırkırın u qetlıamkırına ınsanan dı mıstewda rojava de lı ser gele efrıne bıdın meşandın.
Ev herdu buyer ji heman dışıbın hevdu u dıxwazın zıhnıyeta netew-dewlete berfırehtır bıkın. Lı hemberi sistema demokratık u yekıtıya netewan dıxwazın dıjmınantıyeke mezın dı nava gelen hereme de bıdın avakırın u lı ser ve dıjmınantıya mezın hebun u ıkdıdara xwe bıdın berdewamkırın. Le bele gelen hereme tama azadı u demokrasıye dı sıstema netrewa demokratık de ditine u jıyan kırıne jıber ve zu-bı-zu dev jı azadı u wekhevıye bernadın u we hertım berxwe bıdın. Edi gel ne wek bere ye u sıyasete de bune xwedı ıradeyeke xurt. Lı ser ve esasi em wek mafe mırovan xwedi hevıyen mezın ın u gelek baş te zanın ku we ınsanıyet lı hemberı qırkırın u qetlıyaman berxwebıdın we tıcari sıltewıyeta zalıman qebul nekın. Jıbo ve jı salvegera komkujıya ermenıyan em Şermezar dıkın u guhertına demografıya herema efrıne jı wek qetlıyama mezın dıgrın dest u Şermezar dıkın u qet qebul nakın.

KOMELA MAFE MIROVAN A CIZIRE
24.04.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*